Een écht verenigingsmens! Zo kun je Wilma Scheers, trompettist bij Drum & Showfanfare DES uit Doetinchem, wel noemen. Eén van de constante factoren binnen het korps. Zeker muzikaal gezien, maar ook op verenigingsvlak. Nooit op de voorgrond tredend, maar actief daar waar het nodig is. Actief in verbinden. Van de organisatie van de sportdag tot het verzorgen van de jaarlijkse nieuwjaarsborrel. Afgelopen dinsdag 1 oktober precies 50 jaar lid en werd zij dan ook heel verdiend in het zonnetje gezet, kreeg zij de oorkonde overhandigd en de onderscheiding opgespeld.
Wilma, van harte gefeliciteerd!

l